Kalite Politikamız
Sunlog Lojistik
 
IS0-9001

ISO 9001:2015

ISO-10002

ISO 1002:2006

14001.2015

ISO 14001:2015

ISO-45001

ISO 45001:2018

 

Şirketimizin ISO 9001 Kalite standartlarının yakın takipçisi olarak aşağıda belirtilmiş olan politikaları benimseyip en verimli şekilde uygulamayı kendisine amaç edinmiştir.
Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek.
Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek.
Tedarikçilerin kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.
Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak..
Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.
Ülkeye faydalı olmak, sürekli gelişmek ve uluslararası arenada ismi bilinen bir dünya şirketi olmak.
İşlerin planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.
Online İşlemler
Türkçe