ÜÇ TEMEL MEGATREND

Uluslararası sistemin önde gelen aktörleri ve önde gelen uluslararası kuruluşlar, son 5 yıldır artan bir tempoyla 3 temel 'megatrend'e odaklanmış durumdalar: 'Dijitalleşme', 'Mobilite' ve 'Sürdürülebilirlik'. 'Kovid-19' küresel virüs salgını bu 3 temel megatrendi daha da vazgeçilmez kıldı. 2030'a kadar önemli aşama kaydetmesi beklenen bu 3 önemli megatrend, iş dünyasından özel yaşamımıza, hayatın tüm evrelerini kaplar hale geldi. Bu nedenle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın önümüzdeki ekim ayında gerçekleştireceği 12. Milli Ulaştırma Şurası için 'lojistik, mobilite ve dijitalleşme' ana temalarını seçmiş olmasının ne kadar isabetli olduğunu anlayabiliyoruz.

Önümüzdeki dönem, insan mobilitesi, mal ve hizmet mobilitesi ile veri mobilitesi açısından, küresel alt ve üst yapı yatırımları, küresel yasal düzenlemeler ve küresel işbirlikleri açısından hayli çetin geçecek. Türkiye gibi, lojistik, mobilite ve dijitalleşmede önemli fırsatları, önemli hamleleri en etkin şekilde değerlendirebilecek bir ülkenin, 3 temel megatrendin sağlayacağı imkanları yüksek katma değere dönüştürebilmesi adına nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor; bundan sonraki alt ve üst yapı hamleleri ne olmalı, küresel işbirlikleri nasıl şekillenecek; özel sektöre, kamuya ve sivil toplum kuruluşlarına bu alanda ne görevler düşüyor; 12. Milli Şura bu hususların tümünün masaya yatırıldığı bir platform olacak.
Türkiye'nin hem dijitalleşme, hem mobilite, hem de sürdürülebilirlik alanlarında iddialı bir ülke olması aynı zamanda 'lojistik' alanında da stratejik hamleler yapmasını, lojistik alanına yönelik kritik önemde alt ve üst yapı yatırımları yapılmasını, politika setleri oluşturulmasını gerektiriyor. Çünkü, dijitalleşme, aynı zaman ülke, bölge ve dünya ticaretinde etkisi katlanarak artan e-ticaret ve e-ihracatta iddialı olabilmeniz için ülke, bölge ve dünya ölçeğinde çok güçlü bir lojistik ağına sahip olmanızı gerektirmekte. Ülke, bölge ve dünya ölçeğinde bir mobilite kabiliyeti ancak çok güçlü bir 'lojistik ağı' ile mümkün olabilecek bir süreç. Üretim ve tüketimde sürdürülebilirliği yakalamanız ise, yine çok güçlü bir lojistik ağı gerektiriyor.
Türkiye ülke, bölge ve dünya ölçeğinde güçlü bir lojistik ağına sahip olma adına, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle önemli süreçler yürütüyor, geliştiriyor. Bu nedenle, 12. Milli Şura, bugünden 10 yıl sonrasına, 25 yıl sonrasına Türkiye'nin lojistik imkan ve kabiliyetleri adına, küresel ölçekte güçlü bir ağın oluşturulması adına kritik önemde fikirlerin, çözümlerin, projelerin, stratejilerin derinlemesine ele alınacağı bir platform olma özelliği gösterecek. Geleceğin dünyası yeniden inşa edilirken, küresel ticaret koridorları yeniden şekillenirken, Türkiye'nin tüm bu başlıklarda uzun soluklu projeler, strateji ve planlar oluşturması hayati önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik aynı zamanda akıllı ulaştırma, akıllı şehir, akıllı tarım, akıllı enerji, akıllı üretim, akıllı tüketim, akıllı siber ağ teknolojileri ve alt yapısı gerektirmekte. Türkiye'nin bu alanda gerçekleştireceği hamleler ise ekonomik bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek bir yüksek katma değer sıçraması olarak ekonomimize yansıyacak.

17 Kasım 2023

LOGITRANS TURKEY 2023 FUARINA KATILIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Logitrans Türkiye 2023 Fuarı’nda heyecan dolu bir deneyim yaşadık! Sunlog ailesi olarak, bu büyük etkinliğe katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. Sizlerle buluşmak, tecrübelerimizi paylaşmak ve […]
10 Kasım 2023

LOGITRANS TURKEY 2023 FUARINDAYIZ. SİZLERİ BEKLİYORUZ.

10 Kasım 2023

MACARİSTAN, SLOVAKYA VE ÇEK CUMHURİYETİ PARSİYEL VE KOMPLE TAŞIMA AĞIMIZ BAŞLADI!

Değerli Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız, Firmamız, taşımacılık sektöründeki varlığını daha da güçlendirmek ve uluslararası arenada daha fazla pazarı hedeflemek amacıyla büyümeye devam ediyor. Bu büyüme hamlesinin […]
Online İşlemler
Türkçe