TIR Sistemi Dijitalleşiyor : e-TIR Sistemi Geliyor

Türkiye'nin İran ile 2015, Gürcistan ile 2018 yılından beri uygulamakta olduğu pilot proje olan TIR Sistemi’nin dijitalleşmesi Birleşmiş Milletler'de oybirliğiyle kabul edildi.

e-TIR Sistemi, Türkiye’de 18 ay içinde faaliyete geçecek. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TIR işlemlerinin elektronik olarak yapılmasına yönelik öneri Birleşmiş Milletler’in 72’nci oturumunda oybirliği ile kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ticaretin ve taşımacılığın kolaylaştırılması, sınır geçişlerindeki gecikmelerin önlenmesi ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesinde etkin bir rol oynayan ve Türkiye’nin küresel çapta en büyük uygulayıcısı olduğu TIR Sözleşmesine dayalı TIR Sisteminde, gümrük idarelerince bir gümrük beyannamesi gibi kabul gören TIR Karneleri, mevcut durumda TIR Sözleşmesi Ek-1’de yer alan hükümlere uygun olarak kâğıt usulde basılmakta ve Akit Taraflarca yetkilendirilen ulusal kefil kuruluşlar aracılığıyla taşıyıcılara dağıtılmaktadır.

 

BMAEK tarafından ‘bağlanabilirlik ve bilgisayarlaşma açısından tarihi bir an’ olarak nitelendirilen Ek-11’in kabulü ile ‘e-TIR’ adı verilen bu Sistemi kullanacak ülkelerin BMAEK tarafından kurulacak bir sisteme bağlantı sağlayarak, başta gümrük idareleri arasındaki veri alışverişi ve taşımalar esnasında oluşabilecek vergi ve resimlere yönelik teminat bilgileri olmak üzere, TIR işlemlerinin elektronik ortamda, kâğıtsız olarak gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

Ek-11 metni, 12 aylık itiraz süresi içerisinde Sözleşmenin depozitörü olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne bir Akit Taraf tarafından herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda, itiraz sürecini takip eden 3 aylık süreyi müteakip, e-TIR Sistemini kullanacak ülkeler nezdinde yürürlüğe girecektir.

e-TIR Sisteminin, Türkiye’de yaklaşık 18 ay sürecek çalışmalar neticesinde faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.”

11 Mart 2020

Türkiye-İspanya arası Ro-Ro hattı açılacak 

Türkiye-İspanya arası Ro-Ro hattı açılacak.
26 Şubat 2020

TIR Sistemi Dijitalleşiyor : e-TIR Sistemi Geliyor

Türkiye’nin İran ile 2015, Gürcistan ile 2018 yılından beri uygulamakta olduğu pilot proje olan TIR Sistemi’nin dijitalleşmesi Birleşmiş Milletler’de oybirliğiyle kabul edildi.
20 Şubat 2020

Yandex Haritalar, “Rota Optimizasyonu” Ürününü Kullanıma Açtı

Lojistik ve tedarik zinciri sektörü son yıllarda dijital dönüşüm yaşarken, Yandex teslimat sürecinin merkezinde yer alan harita teknolojileri ile kurumlara en gelişmiş çözümleri sunuyor.
Türkçe